Pályázat

AZ AGRO BOY KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 23 069 440 FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM ÁLTAL MEGHIRDETETT „VÁLLALATI KOMPLEX INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÉS MOBILFEJLESZTÉSEK, FELHŐALAPÚ ONLINE ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK TERJESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ FELHÍVÁSON.

23 069 440 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert cégünk a „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” című pályázaton. Projektünk címe: „„Az AGRO BOY Kft. infokommunikációs fejlesztése”, projektünk azonosítószáma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00234. A projekt elszámolható költsége: 57 673 600,- Ft, saját forrás: 5 767 360,- Ft, támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás összege: 23 069 440,- Ft. Konstrukció keretében igényelt kölcsön összege: 28 836 800,- Ft. A Támogatás intenzitása: 40 %.

Jelen pályázat kertében a cég régóta meglévő információs technológia-fejlesztési igényét kívánjuk megvalósítani. A mindennapi munkafolyamatok gördülékenyebbé tétele és a hibalehetőségek minimalizálása érdekében jelentős informatikai fejlesztést hajtunk végre.

A bevezetni kívánt rendszer: A bevezetésre kerülő komplex IT rendszer javítja a vállalkozás működési mutatóit és segítséget nyújt a cégnél forgalmazott nagyszámú és mennyiségű termékek beszerzésében és értékesítésében egyaránt. A programmal szemben támasztott követelmény, hogy javítson a vállalkozás ellátási láncban betöltött szerepén és javuljon a kapcsolódó szolgáltatások minősége. A modulok mindegyike úgy került kiválasztásra, hogy azok napi használatukkal segítsék az üzletmenetet, a beszerzési és logisztikai területeket. A rendszerrel szemben megfogalmazott elvárásoknak a bevezető cég referenciái elegendőnek bizonyultak, így a telepítésre kerülő Dyntell integrált vállalatirányítási rendszer, képes lesz az értékesítendő termékek cégünknél töltött életciklusának teljes végig követésére, monitorozására, dokumentálására és archiválására. A már lezárt megrendelések adataihoz pedig gyors hozzáférést biztosít. A bevezetésre kerülő rendszer a társaság székhelyén dolgozók munkáját segíti és gyorsítja az ügyvitelt.

A fejlesztés műszaki szakmai tartalma: A Dyntell.ERP moduljai közül helyben telepítve bevezetésre kerül Vállalati CRM, értékesítés terület, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, Beszerzési, logisztikai terület, Pénzügyi, számviteli terület, Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow), Elektronikus iratkezelési megoldás, Tudásmenedzsment specializált megoldás, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás. Felhőszolgáltatások lesznek: Kontrolling és döntéstámogatás, Táv- és csoportmunka támogatás, Internetes értékesítés (Vállalati webáruház), Szolgáltatásmenedzsment.

A fejlesztés műszaki szakmai tartalma: A Dyntell.ERP moduljai közül helyben telepítve bevezetésre kerül Vállalati CRM, értékesítés terület, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, Beszerzési, logisztikai terület, Pénzügyi, számviteli terület, Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow), Elektronikus iratkezelési megoldás, Tudásmenedzsment specializált megoldás, Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás. Felhőszolgáltatások lesznek: Kontrolling és döntéstámogatás, Táv- és csoportmunka támogatás, Internetes értékesítés (Vállalati webáruház), Szolgáltatásmenedzsment.

A projekt keretében eddig megvalósított tevékenységek:
A helyben telepített szoftverek vonatkozásában a Dyntell ERP Server került bevezetésre. A bevezetésre került modulok: Vállalati CRM, Értékesítés, Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, Beszerzési, logisztikai terület, Pénzügyi, számviteli terület, Munkafolyamat-irányítási rendszer (Workflow) Elektronikus iratkezelési megoldás, Tudásmenedzsment specializált megoldás Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás Továbbá 30,1 embernap bevezetési tanácsadás került igénybevételre. A felhő alapú szolgáltatás bérlete 13 hónapja zajlik.

A projekt fizikai befejezésének ideje: 2020.01.10.
Az alábbi nagy értékű eszközöket szereztük be a projekt keretein belül:

  • 1 db Helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódó bevezetési tanácsadás (56 embernap) nettó 5.376.000.-Ft összértékben;
  • 1 db Helyben telepített saját szoftver bevezetése: nettó 30.003.400.-Ft összértékben;
  • 1 db Helyben telepített saját szoftver bevezetéséhez kapcsolódó oktatás nettó 1.833.600.-Ft összértékben;
  • 1 db Felhő alapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó bevezetési tanácsadás (29,1 embernap) nettó 2.793.600.-Ft összértékben;
  • 1 db Felhő alapú szolgáltatások bevezetése: nettó 15.200.000.-Ft összértékben;
  • 1 db Felhő alapú szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatás: nettó 1.152.000.-Ft összértékben;
  • 1 db Kötelező nyilvánossági feladatok ellátása nettó 91 000.-Ft összértékben
  • Eszközök beszerzése: 1 db KYOCERA P3055 DN mono A4 duplex hálózatos nyomtató, 1 db Apple iMac, 3 db Professional PC összesen nettó 1.224.000.- Ft értékben.

A projekt keretén belül 8 db helyben telepített modul kerül bevezetésre, és 4 db felhő alapú szolgáltatási modul összesen 10 felhasználó részére.

Ezúton mondunk köszönetet a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásáért.